مراسم متمرکز زنگ انقلاب در شهرستان بندرگز

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرگز ؛ روز شنبه ۱۲ بهمن ماه ۹۸ ، زنگ انقلاب همزمان با ورود امام خمینی (ره) در تاریخ دوازدهم بهمن ماه سال ۵۷ راس ساعت  ۹:۳۳ دقیقه با حضور مهندس احمدی فرماندار محترم شهرستان بندرگز ، سرکار خانم برهانی معاون ایشان ، مردانی ریاست اداره ورزش و جوانان ، حسینی بخشدار مرکزی بندرگز و دیگر مسئولین شهرستان بندرگز در مدرسه تازه ساخت این شهرستان به صدا در آمد .