سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان بندرگز برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرگز :

سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان  شهرستان بندرگز به ریاست مهندس احمدی فرماندار شهرستان و حضور کلیه اعضای ستاد روز سه شنبه 99/7/29 در محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید .

در ابتدای جلسه مردانی رئیس اداره ورزش و جوانان و دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان ضمن خیر مقدم تبریک بمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش اهم عملکرد اداره ورزش و جوانان را در حوزه های قهرمانی و عمرانی و امور جوانان ارائه نمود و مواردی را در خصوص لزوم تشکیل کمیته سامان ازدواج جوانان که در استان به ریاست استانداران و در شهرستان به ریاست فرمانداران تشکیل می شود را بیان کردند.

و در ادامه : هر یک از اعضا نقطه نظرات خود را در خصوص وظایف اداری در حوزه جوانان بیان کردند .

در خاتمه مهندس احمدی ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش تشکیل کمیته سامان ازدواج جوانان و استفاده از ظرفیت همه ادارات در راستای آسان سازی ازدواج جوانان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد با تشکیل این کمیته هر یک از ادارت باید بیشتر در حوزه جوانان فعالیتها و حمایتهای خود را ارائه نمایند .