آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
کل روزها
27
62
675
768
348
3367
644351


IP شما:3.239.45.252

نماز ، زیباترین جلوه نیایش با پروردگار

نماز زیباترین جلوه نیایش با پروردگار

نمازعالي ترين و اساسي ترين رشته الفت و عامل محبت بين بندگان و حضرت حق است. نماز، نـور دل وصفاي قلب وروح جان وسلامت روان وفروغ ذات عباد صالح خداست.

فرهنگ نماز، مجموعه حقايق ومعارفي است كه بشر در گـذرگاه حيات مي آمـوزد تا به نيروي ايمان وجهاد از پايگاه با توجه به اين كه نماز ستـون دين مي باشد و اولين فريضه اي است كه بعـــد از بعثت رسول اكرم به ايشـان آموزش داده شده و بارها و بارها در روايات واحاديث وآيات بر اهميت آن تاكيد شده است.اما هميشه درعمل مظلوم وكم اهميت به شمار آمده است. در اين تحقيق تلاش شده به بعضي از زواياي نماز اشاراتي هر چند كوچك شود تا هر آنچه كه تا امروز در مـورد نماز فـراگرفته ايم مجددا يادآوري شود.

با آرزوي آن كه اين چند خط ناچيز بتواند تا حدي از دين بزرگ ما نسبت به نماز بكاهد هر چند كه بزرگتــرين روش براي اداي دين برپا كردن صف هاي طويل نماز جماعت در تمام دنيا و خواندن آن به خالصانه ترين صورت مي باشد.

نماز واجب و فرضيه اي بزرگ است. وجوب نماز يكي از ضروريات دين مقدس اسلام، فريضه اي بزرگ و وظيفه اي سنگين در اين آيين پاك است.  منكر آن از دين خارج و به اتفاق دانشمندان اسلامي كافر است. و تارك آن ، با اعتراف به وجودش بايد تعزيـر شود. به علاوه ، اگر منكر وجوب آن،مرد، واصولا مسلمان بـوده باشد به ايـن معنا كه انعقاد نطفه اش در حال اسلام پدر و مـادر ، و يا يكي از آنها شده باشد كه در اصطلاح او را مرتـد فطري مي خوانند بايـد كشته شود. واگر اين چنين نبوده بلكه خود اسلام اختيار كرده كه در اين صورت اگر منكر وجوب نماز شد اصطلاحا وي را مرتـد ملي مي نامند از او توبه مي خواهند اگر توبه كرد كه هيچ و اگر حاضر به توبه نشد بايد او را كشت. و اگر زن مسلمان در هـر صورت منكر وجوب نماز شود البته از او توبه مي خواهند اگر توبه كرد كه خوب واگــر توبه نكرد زندانش مي كنند و در زندان بر او سخت مي گيرند تا توبـه كند و اگر باز توبه نكرد به همين حال در زنـدان مي ماند تا بميرد. اما كسي كه نماز نكند ولي اقرار بـه وجوب آن داشته باشد تعزيرش مي كنند يعني او را مقداري شلاق مي زنند. اگر نمازش را خواند كه كاري با او ندارد واگربــاز نماز را ترك كـرد براي دومين بار شلاقش مي زنند واگر در اين مرتبه هم نماز نخواند، به فتواي بعضي از فقها بايـد او را كشت و به فتـواي بعضي ديگر در اين مرتبـه نيز شلاق مي خورد اگر سر به راه نشد و باز گستاخي نمود و نماز را ترك كرد در ايـن دفعه مسلم است كه بايد كشته شود. و اين اختلاف ناشي از اختلاف روايات، مـدارك اين حكم است كه در كتابهاي فقهي استدلالي مشروحا بيان شده است .

نماز عمود دين و فرضيه نخستين

در همان لحظه اي كه بعثت پيامبر گـرامي (ص) آغـــاز شد ، نماز فرض و واجب شد. جبـــرئيل اميــن به امــر خـــدا آن را بـه رسول اكرم(ص) در حالي كه هنوز هيچ يك از فرايض ديني به عنوان فرضيه و وظيفـه واجب نشــده بود. نخستين نماز آن حضرت ، نماز ظهر بود كه در دامنه كوهي در مكه همراه حضرت علي (ع) به جماعت خواندند. نماز عصر آن روز را در خانه به همراه خديجه (س) به جماعت خوانند وبعد از مدتي، روزي حضرت ابوطالب با پسرش جعفر به هنگام نماز به خـــانه پيامبـــر آمدند. ديدنـــد آن حضرت با حضرت علي(ع) و خديجه(س) نماز مي خوانند. ابوطالب به پسرش جعفر گفت: بايست و با پسر عمـويت پيغمبر(ص) نماز بخـــوان. جعفر هم در كنار برادر خويش علي بن ابي طالب(ع) ايستاد و به جماعت نماز خوانـــد.

هر كه اسلام مي آورد نخستين فریضه واولین وظيفه اي كه بر او عرضه مي شد و او را به آن تكليف مي كردند همانا نماز بوده و البته هميشه اين طور بوده وفعلا هم هست. رسول اكرم (ص) فرمود:

« زيرا نماز ستـــون دين شما است»هـر مسلمان كه به بلوغ شرعي رسيده است مكلف به نمـاز است يعني نماز فــرض وواجب است و هيچ ضرورت و عــذري مجوز تـرك نماز نمي شود و در هر حال به هر شكل نماز بايـد خوانده شود. عــلاوه بر آن نماز يك فریضه واجب هست و به هر حال و شكلي بايــد خوانـده شود. روايات زيادي وجود دارد كه آدابي را بـراي هر چـه بهتـــر خوانـــدن نماز پيشنهاد مي كند.مانند : در هنگام شنيدن اذان دست از كار بكشيم. و به خواندن نماز بپردازيم. قبـــل از نماز مسواك بزنيم، بهتــرين لباس خود را بپوشيم، لباسمان پاك و پاكيزه باشد، لباسمان را معطر كنيم. به خصوص زن ها با ز نيت آلات خود نماز بخواننــد.

 

جایگاه نماز در اسلام

نماز در فروع دیــــن جایگاه ویژه و بلندى دارد و پس از مسئله ولایت از هـمـه مهم تر است. نماز, بهتـــرین وسیله براى قرب به پروردگارمتعال مى باشد; چنان كه بعضى روایات گویاى این حقیقت است.* معاویه بن وهب گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم بالاترین و محبوبتـریـن چـیـزى كـه سبب مى شود بنـــدگان به وسیله آن به خــدا نزدیك شـونـد چـیـست؟ حضرت فرمود: (ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل منهـذه الـصـلاه; بعد از شناخت خدا, چیزى را از این نماز برتر نمی دانم.)

* امـام صـادق(ع) فرمود: (احب الاعمال الى الله عزوجل الصلاه وهىآخـر وصایا الانبیاء; محبوب ترین اعمال در پیشگاه الهى نماز است كـه آخـریـن سـفـارش پیامبران است).

در اهمیت نماز همین بس كه پیامبر اكرم(ص) از آن به عنوان ستون دین تعبیر فرموده است.

امـام خـمـینى (قدس سره) فرمود: (ایـن نمازهاى پنج گــانه كه عموددیـن و پـایـه مـحكم ایمان است و در اسلام چیزى بعــد از ایمان به اهـمـیـت آن نـیـسـت, بـعد از توجهات نوریه باطنیه و صور غیبیه مـلكوتیه, كه غیر از حق تعالى و خاصان درگاه او كسى ندانــد, یكى از جـهـات مـهـمـه كه در آن هست این تكرار تـــذكر حق ـ با آداب واوضـاع الهى كه در آن منظور گردیـده است ـ رابطه انسان را با حق تعـالـى و عـوالم غیبیه محكم مى كند, و ملكه خضوع لله در قلب ایـجـاد كند, و شجره طیبه توحید و تفرید را در قلب محكم كند به طورى كه با هیچ چیز از آن زایل نشود.)

 

من نماز می خوانم چون...؟

"به نام یگانه معبود من"

من نماز می خوا نم چون پر پروازم به سوی عرش الهی  است. من کوچکم،کودکم،اما می دانم که باید بخوانم تا در آسمان قلبم,

اوج بگیرم،بخوانم تا ابری باشم،تا بر دریای دلم ببارم،بخوانم تا نماز دوایی باشد برای درد مشکلاتم...

 

چرا نماز میخوانیم؟

تا حالا شده تو خیابون یا تـوي پارک بچه ای را ببینید که گم شده و به دنبــال مادرش می گرده و   وقتي که به کمک مردم مادرش را پیــدا مي‏كنه در آغوش مادرش مي‏پـــره و آرام می‏شه. ما آدم‏ها هم مثـل کودک گمشده‏ای هستیم كه در طول زندگی به دنبال کسی یا چیزی می گردیم که با آن آرامش پیدا کنیم. اون چیز نمی تواند پول، مقام، قدرت، زیبائی و....باشد، چون بعضي از آدم اينها را دارند، اما باز هم آرامش ندارند و همیشه مضطرب و نگران هستند. و آن نیاز  و آرامش؛ خداوند باریتعالی است که با خواندن نماز به آن آرامش واقعی دست می یابیم...

پس با خلوص نیت بشتابیم به سوی نماز...

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

سال جهش تولید گرامی باد

مقالات سایت

پدافند غیرعامل

  كسي كه انساني را، بي گناه بكشد، ...

شاد شاد شاد زندگی کنید!

شاد شاد شاد زندگی کنید! سعی کنیم؛ ...

چرا آغاز جنگ را هفته دفاع مقدس می نامیم ...

چرا آغاز جنگ را هفته دفاع مقدس می ...

نماز ، زیباترین جلوه نیایش با پروردگار

نماز زیباترین جلوه نیایش با پروردگار ...

شباهت های زندگی با ورزش فوتبال

شباهت های زندگی با ورزش فوتبال از ...

اشتراک مطالب از طریق فید

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرگز می باشد

پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت: فنآوری اطلاعات نارون | تماس: 09056138559- 09917969503